Velkommen til Kulturtankens årskonferanse

Velkommen til Kulturtankens årskonferanse

Årets årskonferanse skal sette fokus på samfunnsendringer, hva de betyr for kultursektoren og ikke minst for publikummet vårt.

Kunst og kultur bidrar til at barn og unge får bedre og rikere liv. I den offentlig finansierte kultursektoren jobber vi sammen for å nå et felles mål: å levere opplevelser til barn og unge som får dem til å reflektere, føle og mene.

Men: Vet vi at vi gir dem riktig tilbud? 

Må vi tenke nytt om hva kunst og kultur til barn og unge er?

Et samarbeidsprosjekt

I år avholdes Kulturtanken årskonferanse i Kristiansund 9.-11.november, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Vi vil samle kunst- og kulturfeltet for å sette fokus på samfunnsendringer, hva de betyr for kultursektoren og ikke minst for publikummet vårt. Vi samles fysisk i tre dager for å bli bedre rustet til å skape god og relevant kunst og kultur til verdens viktigste publikum.

Oversiktsbilde over Kristiansund
Kulturtankens årskonferanse arrangeres i Kristiansund 9. - 11. november.

Kulturtankens årskonferanse består i år av to deler:

Et grubleseminar om endring i samfunnet og kultursektoren som foregår på kvelden onsdag 9.11 og på dagtid torsdag 10.11. Grubleseminaret er en workshop der vi skal samarbeide for å bedre forstå hva som skjer med barn og unge nå og hvordan vi møter endringsprosesser i dagens samfunn. Under workshopen vil vi vekselvis jobbe med de praktiske, systemiske, kulturelle og personlige dimensjonene for endring og fokusere på hvilken rolle vi selv spiller i disse prosessene. Ikke minst vil vi forsøke å bore i følgende spørsmål: Hvordan kan kulturen mobiliseres – både innenfor og utenfor egen sektor – som en ressurs i møte med Fremtiden?

Selve årskonferansen foregår på kveldstid torsdag 10.11 og på dagtid fredag 11.11. Her vil du få presentert ny innsikt i barn og unges hverdag og behov. I tillegg vil vi løfte frem en rekke aktører, prosjekter og produksjoner fra kultursektoren som har lykkes i å møte barn og unges endrede brukermønster og behov på en god måte.

Lær hvem barn og unge i 2022 er. Hør dem fortelle om sine ønsker og behov. Bli inspirert av prosjekter som lykkes i å møte dem. Og opplev verdien av arbeidet vi gjør sammen for å bidra til at de får et levende, oppdatert og sterkt kunst- og kulturtilbud.

Detaljert program kommer.

Påmelding

Konferansen er gratis, men det er et begrenset antall plasser. Reise og overnatting betales av deltagerne.
Grubleseminaret kan fylle seg opp raskt, så vær tidlig ute.

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om årskonferansen og om alle våre arrangementer.