Metoder og modeller for å involvere barn og unge i kommunal planlegging

Metoder og modeller for å involvere barn og unge i kommunal planlegging

Se prosjektene som er gjennomført.

Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen? Hvordan skape gode samarbeid på tvers av fagfelt og tjenester? Hva fungerer, hva fungerer ikke?  

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner midler for å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser. Siden har de jobbet med ulike prosjekter for å styrke og forankre medvirkning og barn og unges innflytelse i kommunale planprosesser.

Det overordnede målet har vært å sikre klare rammebetingelser for den lokale barne- og ungdomskulturen gjennom bedre samordning av kultursektoren, samarbeid mellom ulike aktører og flere gode møteplasser for deltakelse og medvirkning. 

Delingsarena 2023 

20. november 2023 samlet vi flere av kommunene som mottok tilskudd, og en rekke andre kulturaktører som jobber med å styrke den lokale barne- og ungdomskulturen, for å dele erfaringer. Delingsarenaen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU, KS og Kulturtanken.  

Se opptak og bilder fra arrangementet under.

044A7200
044A7237
Kvinne står på scenen og snakker.
044A7279
044A7299
044A7314
044A7345
044A7367
044A7382
044A7393
044A7400
044A7408
044A7356
044A7485
044A7503
044A7538
044A7556
044A7583
044A7608

Oversikt over pilotene i noen av kommunene

Les intervju med en av ungdommene som deltok i Lillestrøms pilotprosjekt:

oversiktsbilde av Lillestrøm by

Kan innspill til en kommuneplan formidles kreativt?

Lillestrøm kommune bestemte seg for å teste nettopp det. Astrid Lund (19) skrev en ballade om byen hun elsker.

Les mer om ordningen:

Jente hopper over et paradis tegnet med kritt

Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Målet er en bedre koordinert lokal kultursektor.