Skip to main content
Jente som ser gjennom forstørrelsesglass

Forskning og utvikling

Illustrasjon av digital kunst. Illustrasjonen er skapt med KI

Tilskudd til utvikling av digital kunst og kultur til barn og unge

Nytt stipend for prosjekter som utforsker ny teknologi og KI i kunst og kultur.

Seks mennesker står på rekke

Gjør DKS tilgjengelig på skolens digitale plattformer

1136 elever i Trondheim og Agder fikk digital kunstopplevelse fra Den kulturelle skolesekken (DKS) i læringsplattformen Elevkanalen. Det ga gode resultater!

Elever rekker opp hånden under en DKS-forestilling

Nytt tilbakemeldingsverktøy i Den kulturelle skolesekken

Nyskapende prosjekt skal bruke elevers tilbakemeldinger på DKS-tilbudet for å videreutvikle ordningen.

To menn står ved et ombygd orgel. en av dem snakker i en mikrofon

Ada kunstlab med to nye prosjekter

Skal hjelpe til i utviklingen av kunst til døvblinde, og at barn og unge får utforske dypere tematikker og følelser gjennom kunst.

Representanter fra Kulturtankens innovasjonsnettverk på scenen i Studio 1

Utviklingsmidler gir resultater

Inspirerende møte i Kulturtankens innovasjonsnettverk.

KUNSTPROSJEKTET «10 ÅR PÅ HEIDAL SKULE» 

På Heidal skule tas det ikke lett på medvirkning – eller på samtidskunst.

Bilde av en lysende blomst hentet fra VR-produksjonen Nøkken

Prisvinnende VR-kunstner til ADA Kunstlab

Innovativt VR-prosjekt skal videreutvikles sammen med ungdom og skoleelever.

Tettere på barn og unges medievirkelighet

Programmet på Haugesund Barnefilmkonvent 2023 viste hvor viktig det er med empati og tilpasningsdyktighet for å nå et ungt publikum i rask utvikling.

Logo for ADA

Ny utviklingslab søker prosjekter

ADA kompetansesenter for kunstnere åpner dørene i Kristiansund høsten 2023.

En mann såtr foran en skjerm. Han holder opp en tegning. Det sitter noen ungdommer foran.

Kobler kunstnerisk innhold med læreplanverket

Et nytt koblingsverktøy i DKS-portalen gjør det enklere å synliggjøre relevansen til Den kulturelle skolesekken.

Sol som skinner gjennom trær

Mottakarar av Kulturtankens masterstipend 2023

Berekraft og medverknad står sentralt i årets masterstipend-prosjekt.

Jenter foran Pc jobber med 3d-modellering

Tester ny kunstlab i Kristiansund

Nybrotsarbeid i skjæringspunktet kunst/teknologi.

en dame i lilla genser holder hendene foran øynene som en kikkert. en dame sitter på noe som ser ut som et togsete bak henne.

Møt en forsker!

Viktige funn og forskning som du bør kjenne til om kunst og kultur for barn og unge.

Artisten ISAK står på scenen. Vi ser ungdomemr bakfra som klapper entusiastisk.

Ny rapport gir innblikk i elevers opplevelser av DKS 

Nær 400 elever ble intervjuet om Den kulturelle skolesekken. Nå lanseres rapporten «Opplevelser av Den kulturelle skolesekken (DKS) – En kvalitativ analyse av erfaringer fra elever på ungdomstrinnet».

Spente barn med ansiktsmaling under Barnas Verdensdag i 2015

Nytt stipend til masterprosjekt

Kulturtanken søkjer masterprosjekt om kunst og kultur til barn og unge.

Gruppebilde med medlemmer av det norske ENO-nettverket

Styrker kunst- og kulturopplæringen gjennom europeisk samarbeid

Norge ble nylig medlem av ENO-nettverket, som knytter kunnskapssentre i Europa sammen og stimulerer til samarbeid om utvikling av kunst- og kulturopplæring.

Opptak fra Kulturtankens årskonferanse 2022

Årskonferansen ble avholdt 9.-11. november 2022 på Kulturfabrikken i Kristiansund, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Ungdommer snakker sammen mens de sitter ved et bord

– Vi ungdommar har meir til felles med vaksne enn de trur

Kva kan kritikk for, med og av eit ungt publikum vere? Åtte ungdommar bidrog med viktige perspektiv på Den kritiske skulesekken.

To utøvere i videovinduer på skjerm strekker hendene i været, elever i auditoriet klapper.

Tester ut DKS på skolens digitale plattformer

Vil elever og lærere få et nærere forhold til DKS-ordningen hvis den er synlig på læringsplattformene de allerede benytter? Et pågående utviklingsprosjekt leter etter svar og digitale muligheter.

Elever med VR-briller

Innovasjonsmidler til kunstlab, digitalt kulturhus og satsing på digital bærekraft

Møre og Romsdal/Kristiansund, DKS Agder/Cultiva og Gaia Vesterålen/Nordland får midler for å utvikle nyskapende kunst- og kulturopplevelser for barn og unge. Samtidig etableres ressurssentrene som et nasjonalt nettverk.

elever ser på en forestilling. De ser fornøyde ut.

Mottakere av Kulturtankens masterstipend 2022

Tre studenter tildeles hvert sitt stipend på 15.000 kroner.