Skip to main content
Kulturtankens lokaler ved Akerselva i Oslo.

Organisasjon

Kulturtankens ungdomsråd 22/23

– Jeg håper rådet kan bidra med å styrke elevenes ønske om å lære om kunst og kultur

Hvordan kan Den kulturelle skolesekken bli enda bedre? Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem.

Illustrasjonsbilde: Jefferson Santo/Unsplash

Nye kriterium for direktekommunar

Det er utarbeidd nye kriterium for direktekommunar i Den kulturelle skulesekken (DKS).

Øystein Strand - portrett

Saman om sekken

– Den kulturelle skolesekken bidreg positivt til at skulen oppfyller samfunnsoppdraget sitt , skriv Kulturtankens direktør Øystein Strand.

DKS Årsrapport 2021

En oppsummering av DKS-året 2021, hvor vi kunne feire at DKS har vært en landsdekkende ordning i 20 år.

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Samarbeid for å styrkje tilbodet til barn og unge.

Velkommen til Kulturtankens årskonferanse

Årets årskonferanse skal setje fokus på samfunnsendringar, kva dei betyr for kultursektoren og ikkje minst for publikummet vårt.

Ny avtale som styrkjer barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått ein ny intensjonsavtale med Norsk kulturskuleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Strand held fram som direktør for Kulturtanken

Øystein Strand har fått forlengt mellombels stilling som direktør for Kulturtanken med to år. Han har fungert i stillinga sidan 1. mars 2020.

Egil Storbekken holder den aller første skolekonserten i 1969.

Historien bak Den kulturelle skolesekken

Om hvordan DKS-ordningen ble til, og hvordan den har utviklet seg gjennom 20 år.

Alfons Röblom og Solveig Korum - portrett

Kulturell bærekraft

Korleis unngår vi at kultursektoren hamnar på sidelinja når vår tids nøkkelutfordringar blir debatterte? Nordisk berekraftsmøte i byrjinga av november var ein god start.

Gruppebilde av Ungdomsrådet

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrkjer barn og unges medverknad ved å la dei få vere med og bestemme, seier Anna Ignate. Ho er ein av fleire ungdommar som bidreg til at barn og unges stemme blir høyrde i Kulturtankens arbeid.

Utskårede bokstaver - NUU

Utenforfloken

Ein må tenkje stort og utradisjonelt for å løyse komplekse samfunnsutfordringar. Kulturtanken deltek i innovasjonsprosjektet Utenforfloken, som vil forhindre utanforskap blant barn og unge.

Logo for FNs bærekraftsmål

Kulturtanken og bærekraftsmålene

Kulturtanken setter i verk tre konkrete tiltak for å bidra til å nå felles globale målsettinger innen 2030.

Illustrasjon: vegg med innrammede portrettbilder av alle medlemmene i ungdomsrådet.

– Gamle gubbar i dress kan ikkje forstå ungdom i dag

Vaksne og unge menneske kan ha ulike opplevingar av kva kunst og kultur handlar om. Vi spurde Kulturtankens ungdomsråd – talerøyret til dei unge – om kva som opptek dei, og kvifor dei ønskjer å påverke DKS til å bli endå betre.

Prototypen viser den maleriske effekten på nettbrettet.

Digitale skilnader i hensikt og meining

Tankar om den digitale kunstformidlinga frå fagansvarleg for visuell kunst, Kyrre Bjørkås.

Håkon Myrdal Skoge - portrett

Minneord om Håkon Myrdal Skoge

Håkon Myrdal Skoge døydde 6.august, 60 år gammal. Med han mista vi i Turnéorganisasjonen ein kjær leiar, kollega og venn.

arrangement bilde til barn og unges stemmer

Konferansen «Barn og unges stemer» blir utsette

Kulturtanken har vedteke å utsetje arrangementet på grunn av tilrådingane til folkehelsestyresmaktene for å avgrense smitte av koronavirus.

Øystein Strand, ny direktør i Kulturtanken

Møt Kulturtankens nye direktør

Med brennande engasjement for kunst og kultur for barn og unge og Den kulturelle skulesekken.

Daniel Nørbech og kollega Anders Tollefsen i Kulturtanken gjør seg klare til webinar for DKS-planleggerne

Fleire tek i bruk DKS-portalen

Portalen for Den kulturelle skulesekken (DKS) veks, og stadig fleire tek han i bruk. Det er ei god utvikling for den nye portalen, som har som mål å samle, effektivisere og tilgjengeleggjere Den kulturelle skolesekken, på éin nettstad og i eitt felles fagsystem – til glede for både utøvarar, planleggjarar i fylke og kommunar, og ikkje minst for skulane og elevane.

Bilder fra avslutningen til tidligere direktør for Kulturtanken, Lin Marie Holvik.

Kulturtankens direktør takka av

– Du har vore ei aktiv stemme og levert svært godt på oppdraget du blei gitt. Dette har vore viktig, særleg for målgruppa barn og unge, sa statssekretær Knut Aastad Bråten i talen sin til Lin Marie Holvik.

Yakub Khalukhoev foran kontorene til Kulturtanken

Lyst til å bli lærling i Kulturtanken?

Yakub Khalukhoev har vore lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Kulturtanken sidan august 2018, og har stortrivest frå første stund. No ser etaten etter ein ny lærling med oppstart i haust.