Skip to main content
Kulturtankens lokaler ved Akerselva i Oslo.

Organisasjon

Matias Hilmar Iversen foran et skilt hvor det står Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Kulturtankens nye direktør

Matias Hilmar Iversen er ansatt som ny direktør i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge (DKS).

To menn står ved et bord

Ny avtale om bruk av opphavsrettslig beskyttet litteratur i DKS

Kopinor og Kulturtanken signerte avtalen 28. april 2023.

Direktørstilling i Kulturtanken

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har igangsatt prosessen med å rekruttere permanent direktør for Kulturtanken. Øystein Strand har besluttet å ikke søke stillingen på permanent basis.

Anette Trettebergstuen og Øystein Strand står foran smilende foran en stor TV-skjerm, der vi kan se en kvinne og en mann som smiler.

Utredningen om DKS og evalueringen av Kulturtanken er klar

En ny rapport foreslår ulike grep for å styrke Den kulturelle skolesekken inn i fremtiden.

Flere barn sitter og ser på en musiker som spiller keyboard. Det ene barnet holder en hånd i været.

Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen. Avtalen definerer rettigheter og vilkår for bruk av musikk som TONO forvalter i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Spente barn med ansiktsmaling under Barnas Verdensdag i 2015

Nytt stipend til masterprosjekt

Kulturtanken søkjer masterprosjekt om kunst og kultur til barn og unge.

Direktør i Kulturtanken og daglig leder i BONO

Ny pilotavtale om vederlag for bruk av visuell kunst i DKS

BONO og Kulturtanken inngår en avtale om rettigheter og vilkår for bruk av visuelle verk som benyttes i kunstformidling i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Opptak fra Kulturtankens årskonferanse 2022

Årskonferansen ble avholdt 9.-11. november 2022 på Kulturfabrikken i Kristiansund, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Kulturtankens ungdomsråd 22/23

– Jeg håper rådet kan bidra med å styrke elevenes ønske om å lære om kunst og kultur

Hvordan kan Den kulturelle skolesekken bli enda bedre? Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem.

Illustrasjonsbilde: Jefferson Santo/Unsplash

Nye kriterium for direktekommunar

Det er utarbeidd nye kriterium for direktekommunar i Den kulturelle skulesekken (DKS).

Øystein Strand - portrett

Saman om sekken

– Den kulturelle skolesekken bidreg positivt til at skulen oppfyller samfunnsoppdraget sitt , skriv Kulturtankens direktør Øystein Strand.

En barnehånd strekker seg mot en fiskedukke med lysende øyne.

DKS Årsrapport 2021

En oppsummering av DKS-året 2021, hvor vi kunne feire at DKS har vært en landsdekkende ordning i 20 år.

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Samarbeid for å styrkje tilbodet til barn og unge.

Velkommen til Kulturtankens årskonferanse

Årets årskonferanse skal setje fokus på samfunnsendringar, kva dei betyr for kultursektoren og ikkje minst for publikummet vårt.

Ny avtale som styrkjer barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått ein ny intensjonsavtale med Norsk kulturskuleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Strand held fram som direktør for Kulturtanken

Øystein Strand har fått forlengt mellombels stilling som direktør for Kulturtanken med to år. Han har fungert i stillinga sidan 1. mars 2020.

Egil Storbekken holder den aller første skolekonserten i 1969.

Historien bak Den kulturelle skolesekken

Om hvordan DKS-ordningen ble til, og hvordan den har utviklet seg gjennom 20 år.

Alfons Röblom og Solveig Korum - portrett

Kulturell bærekraft

Korleis unngår vi at kultursektoren hamnar på sidelinja når vår tids nøkkelutfordringar blir debatterte? Nordisk berekraftsmøte i byrjinga av november var ein god start.

Gruppebilde av Ungdomsrådet

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrkjer barn og unges medverknad ved å la dei få vere med og bestemme, seier Anna Ignate. Ho er ein av fleire ungdommar som bidreg til at barn og unges stemme blir høyrde i Kulturtankens arbeid.

Utskårede bokstaver - NUU

Utenforfloken

Ein må tenkje stort og utradisjonelt for å løyse komplekse samfunnsutfordringar. Kulturtanken deltek i innovasjonsprosjektet Utenforfloken, som vil forhindre utanforskap blant barn og unge.

Logo for FNs bærekraftsmål

Kulturtanken og bærekraftsmålene

Kulturtanken setter i verk tre konkrete tiltak for å bidra til å nå felles globale målsettinger innen 2030.