Organisasjon

Organisasjon

Nye kriterier for direktekommuner

Det er utarbeidet nye kriterier for direktekommuner i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Sammen om sekken

– Den kulturelle skolesekken bidrar positivt til at skolen oppfyller sitt samfunnsoppdrag , skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

DKS Årsrapport 2021

En oppsummering av DKS-året 2021, hvor vi kunne feire at DKS har vært en landsdekkende ordning i 20 år.

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Samarbeid for å styrke tilbudet til barn og unge.

Velkommen til Kulturtankens årskonferanse

Årets årskonferanse skal sette fokus på samfunnsendringer, hva de betyr for kultursektoren og ikke minst for publikummet vårt.

Ny avtale som styrker barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått en ny intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Strand fortsetter som direktør for Kulturtanken

Øystein Strand har fått forlenget midlertidig stilling som direktør for Kulturtanken med to år. Han har fungert i stillingen siden 1. mars 2020.

Historien bak Den kulturelle skolesekken

Om hvordan DKS-ordningen ble til, og hvordan den har utviklet seg gjennom 20 år.

Kulturell bærekraft

Hvordan unngår vi at kultursektoren havner på sidelinjen når vår tids nøkkelutfordringer debatteres? Nordisk bærekraftmøte i begynnelsen av november var en god start.

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrker barn og unges medvirkning ved å la dem få være med og bestemme, sier Anna Ignate. Hun er en av flere ungdommer som bidrar til at barn og unges stemme blir hørt i Kulturtankens arbeid.

Utenforfloken

En må tenke stort og utradisjonelt for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Kulturtanken deltar i innovasjonsprosjektet Utenforfloken, som vil forhindre utenforskap blant barn og unge.

Kulturtanken og bærekraftsmålene

Kulturtanken setter i verk tre konkrete tiltak for å bidra til å nå felles globale målsettinger innen 2030.

– Gamle gubber i dress kan ikke forstå ungdom i dag

Voksne og unge mennesker kan ha ulike opplevelser av hva kunst og kultur handler om. Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem, og hvorfor de ønsker å påvirke DKS til å bli enda bedre.

Digitale forskjeller i hensikt og mening

Tanker om den digitale kunstformidlingen fra fagansvarlig for visuell kunst, Kyrre Bjørkås.

Minneord om Håkon Myrdal Skoge

Håkon Myrdal Skoge døde 6.august, 60 år gammel. Med ham mistet vi i Turnéorganisasjonen en kjær leder, kollega og venn.

Konferansen «Barn og unges stemmer» utsettes

Kulturtanken har besluttet å utsette arrangementet grunnet folkehelsemyndighetenes anbefalinger for å begrense smitte av koronavirus.

Møt Kulturtankens nye direktør

Med brennende engasjement for kunst og kultur for barn og unge og Den kulturelle skolesekken.

Flere tar i bruk DKS-portalen

Portalen for Den kulturelle skolesekken (DKS) vokser, og stadig flere tar den i bruk. Det er en god utvikling for den nye portalen, som har som mål å samle, effektivisere og tilgjengeliggjøre Den kulturelle skolesekken, på ett nettsted og i ett felles fagsystem – til glede for både utøvere, planleggere i fylker og kommuner, og ikke minst for skolene og elevene.

Kulturtankens direktør takket av

– Du har vært en aktiv stemme og levert svært godt på oppdraget du ble gitt. Dette har vært viktig, særlig for målgruppa barn og unge, sa statssekretær Knut Aastad Bråten i sin tale til Lin Marie Holvik.

Lyst til å bli lærling i Kulturtanken?

Yakub Khalukhoev har vært lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Kulturtanken siden august 2018, og har stortrivdes fra første stund. Nå ser etaten etter en ny lærling med oppstart i høst.

Øystein Strand konstituert direktør for Kulturtanken

Kulturdepartementet offentliggjorde i dag, i en pressemedling, hvem som tar over som direktør i Kulturtanken når Lin Marie Holvik går over i ny stilling.