Informasjonskapsler (cookies) blir benyttet på www.kulturtanken.no for nødvendig funksjonalitet og trafikkanalyse. Kulturtanken behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Les mer
Organisasjon

Organisasjon

Ny avtale som styrker barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått en ny intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Strand fortsetter som direktør for Kulturtanken

Øystein Strand har fått forlenget midlertidig stilling som direktør for Kulturtanken med to år. Han har fungert i stillingen siden 1. mars 2020.

Historien bak Den kulturelle skolesekken

Om hvordan DKS-ordningen ble til, og hvordan den har utviklet seg gjennom 20 år.

Kulturell bærekraft

Hvordan unngår vi at kultursektoren havner på sidelinjen når vår tids nøkkelutfordringer debatteres? Nordisk bærekraftmøte i begynnelsen av november var en god start.

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrker barn og unges medvirkning ved å la dem få være med og bestemme, sier Anna Ignate. Hun er en av flere ungdommer som bidrar til at barn og unges stemme blir hørt i Kulturtankens arbeid.

Utenforfloken

En må tenke stort og utradisjonelt for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Kulturtanken deltar i innovasjonsprosjektet Utenforfloken, som vil forhindre utenforskap blant barn og unge.

Kulturtanken og bærekraftsmålene

Kulturtanken setter i verk tre konkrete tiltak for å bidra til å nå felles globale målsettinger innen 2030.

– Gamle gubber i dress kan ikke forstå ungdom i dag

Voksne og unge mennesker kan ha ulike opplevelser av hva kunst og kultur handler om. Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem, og hvorfor de ønsker å påvirke DKS til å bli enda bedre.

Digitale forskjeller i hensikt og mening

Tanker om den digitale kunstformidlingen fra fagansvarlig for visuell kunst, Kyrre Bjørkås.

Minneord om Håkon Myrdal Skoge

Håkon Myrdal Skoge døde 6.august, 60 år gammel. Med ham mistet vi i Turnéorganisasjonen en kjær leder, kollega og venn.

Konferansen «Barn og unges stemmer» utsettes

Kulturtanken har besluttet å utsette arrangementet grunnet folkehelsemyndighetenes anbefalinger for å begrense smitte av koronavirus.

Møt Kulturtankens nye direktør

Med brennende engasjement for kunst og kultur for barn og unge og Den kulturelle skolesekken.

Flere tar i bruk DKS-portalen

Portalen for Den kulturelle skolesekken (DKS) vokser, og stadig flere tar den i bruk. Det er en god utvikling for den nye portalen, som har som mål å samle, effektivisere og tilgjengeliggjøre Den kulturelle skolesekken, på ett nettsted og i ett felles fagsystem – til glede for både utøvere, planleggere i fylker og kommuner, og ikke minst for skolene og elevene.

Kulturtankens direktør takket av

– Du har vært en aktiv stemme og levert svært godt på oppdraget du ble gitt. Dette har vært viktig, særlig for målgruppa barn og unge, sa statssekretær Knut Aastad Bråten i sin tale til Lin Marie Holvik.

Lyst til å bli lærling i Kulturtanken?

Yakub Khalukhoev har vært lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Kulturtanken siden august 2018, og har stortrivdes fra første stund. Nå ser etaten etter en ny lærling med oppstart i høst.

Øystein Strand konstituert direktør for Kulturtanken

Kulturdepartementet offentliggjorde i dag, i en pressemedling, hvem som tar over som direktør i Kulturtanken når Lin Marie Holvik går over i ny stilling.

Kulturtankens direktør har fått ny jobb

– Jeg vil takke for et spennende oppdrag, og snart fire utrolig givende år i Kulturtanken, sier Lin Marie Holvik.

Ungdommens kampsaker

Elevmedvirkning, nerdekultur, teknologi og nye kunstuttrykk. Vi har snakket med seks av årets medlemmer i Ungdomsrådet, og de er tydelige på hva de ønsker mer av i Den kulturelle skolesekken.

Forsker på scenekunstopplevelser i DKS

Anette Therese Pettersen er stipendiat i Kulturtanken. Med lang erfaring som kritiker og scenekunst for barn og unge som spesialfelt, er hun nå i gang med en doktorgrad der hun fordyper seg i feltet.

Kunst- og kulturengasjerte ungdommer

– Jeg liker at de ansvarlige for Den kulturelle skolesekken er opptatt av å høre på og forstå ungdommen, og ikke bare pusher noe ut til dem, sier en ivrig Yasir Moa i Ungdomsrådet, som sammen med tre andre i rådet, forteller om sitt kunst- og kulturengasjement og utdyper hva de synes er bra med ordningen og hva som kan bli enda bedre.

Edvard Munch til Den kulturelle skolesekken

Munchmuseet og Kultutanken skal sammen utvikle et formidlingsprogram om Munchs kunstnerskap. Målet er å inspirere barn og unge i hele Norge til å bli kunstinteresserte ved hjelp av en digital storsatsning i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Programmet lanseres i forbindelse med åpning av nytt Munchmuseum i 2020.