KunstLab

KunstLab

Kulturtanken skal være aktivt nyskapende, og KunstLab er vår operative enhet.

Kunstlab er et nasjonalt ressurssenter for nye kunstneriske uttrykksformer i Den kulturelle skolesekken. Den er et åpent tilbud til DKS regionalt. Kunstlabens hovedformål er å styrke arbeidet med å utvikle nyskapende kunstneriske tilbud.  

Kunstlab har fokus på nye produksjoner og prosjekter i Den kulturelle skolesekken. Den er en praksisorientert lab rettet mot utøvende kunstnermiljøer og kunst- og kulturinstitusjoner. Den skal også bidra til økt erfaringsdeling og kompetanseoverføring mellom de forskjellige produksjons- og fagmiljøene i DKS.

I 2021 ble Spillab opprettet som en del av Kunstlab.

Video: et eksempel på et DKS-samarbeid utviklet sammen med Borgarsyssel museum. Ved bruk av Hololens ser vi på hvordan ny teknologi påvirker formidling og våre opplevelser av kulturarv: