Forslag til rammeverk for formidling av dataspill i DKS + spillstudieark

Forslag til rammeverk for formidling av dataspill i DKS + spillstudieark

De første resultatene fra dataspillpilot i Rogaland er klare.

Dataspillene Embracelet og Never Alone ble pilotert i Den kulturelle skolesekken (DKS) på utvalgte skoler i Rogaland våren 2021. Nå foreligger de første resultatene fra piloten i form av et forslag til rammeverk for formidling av dataspill i DKS og to spillstudieark.

Dataspillpiloten og utviklingen av forslag til rammeverk og spillstudieark har vært et samarbeid mellom Kulturtankens Spillab, DKS Rogaland og Didaktisk Digitalt Verksted (DDV) ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Forslag til rammeverk for formidling av dataspill i DKS

– Spillmediet omfatter så mange ulike sjangere og uttrykk at intet dokument kan gi alle svar på hvordan dataspill bør formidles i DKS. Men målet med forslaget til rammeverk har vært å beskrive noen grunnprinsipper for å formidle dataspill som en kunstopplevelse, inspirere til mer bruk av dataspill i DKS, og åpne for dialog om dataspill som kunst- og kulturuttrykk, forklarer seniorrådgiver Jørund Høie Skaug og rådgiver Thomas Grønvoll i Kulturtankens Spillab.

Rammeverket er ment å:

  • være en veiviser til hvordan spillformidlere kan stimulere til kritisk refleksjon og ettertanke rundt spillopplevelser og spillkultur.
  • være et utgangspunkt for utvikling av formidlingsopplegg for dataspill i DKS.
  • bidra til å identifisere noen egnede spillsjangere og uttrykk.

– Dataspill i DKS kan være en måte å utvide elevers spillkompetanse på, ved å introdusere dem for andre typer spill og sjangere enn det de spiller i hverdagen. Videre peker vi i forslaget til rammeverk på at dataspill i DKS kan være et rom for kritisk refleksjon rundt hvordan spill inngår i ulike sosiale, kulturelle og politiske kontekster, sier Skaug og Grønvoll.

Spillstudieark

Spillstudiearkene er utviklet for lærere i skolen og formidlere i Den kulturelle skolesekken.

Illustrasjon fra Never Alone
Never Alone

Kulturarv som plattformspill – Never Alone bygger på mytologiske fortellinger fra urfolket lñupiat, som har sine tradisjonelle landområder i Alaska.

Se spillstudieark

Illustrasjon fra Embracelet
Embracelet

Embracelet er et norsk eventyrspill som handler om 17-åringen Jesper, som må løse et mysterium med et magisk armbånd han arver fra sin bestefar.

Se spillstudieark

– Spillstudiearkene oppstod når det ble behov for å gi skolene tilstrekkelig og kvalitetssikret informasjon om spilloppleggene elevene skulle gjøre, forteller Skaug og Grønvoll.

De er inspirert av filmstudiearkene til NFI, og inneholder blant annet koblinger til kompetansemål, forslag til punkter for samtale med elever, og fakta om spillet og spillinnhold. Det har også kommet verdifulle innspill fra spillskaper Mattis Folkestad og forteller Marianne Stenerud.

En egen prosjektrapport med beskrivelser av hvordan dataspillpiloten ble organisert, de ulike samarbeidspartnernes roller, og hvordan praktiske utfordringer ble løst, kommer senere.