«Journey» – Samtale om dataspill som kunst- og kulturuttrykk

«Journey» – Samtale om dataspill som kunst- og kulturuttrykk

Opptak av digitalt seminar med Thomas Grønvoll og Dag-Erling Jensen.

Illustrasjon: Thatgamecompany/SCEE

Seminaret ble strømmet 25. juni 2020. Seminaret var en samtale om spill som kunst- og kulturopplevelse med utgangspunkt i Thatgamecompany og Santa Monica Studio sitt verk Journey (2012), og hvordan dette verket formidler sitt budskap gjennom design av en melankolsk verden spilleren kan utforske og inviterer spilleren inn gjennom å benytte seg av enkle spillmekaniske grep.

I tillegg til at deltakerne spilte og snakket om spillet, svarte de også på spørsmål fra seerne underveis.

Se opptak av seminaret her:

Bakgrunn for seminaret

Journey ble utgitt i 2012 til stor kritikerhyllest, spesielt ifra presse og kritikere utenfor den tradisjonelle spillmedia-sfæren. Verket har blitt holdt fram som et av de viktigste eksemplene for spill som kunstuttrykk. Journey var et av de første kunstfokuserte spill som ble stor internasjonal suksess og har blitt utgitt til flere plattformer.

Kulturtanken gjennomførte i 2019 sin konferanse «Spilltanken: Hvordan kan dataspill se ut i DKS?» samt en pilot for å se nærmere på spill som kunst- og kulturopplevelse for barn og unge i Den kulturelle skolesekken, med en ny pilot i utviklingsfasen nå for å videreutvikle muligheten for spill som kunstmøte i DKS.

Seminaret 25. juni tok opp tråden etter konferansen og betraktet spill som kunst- og kulturopplevelse, med spesielt hensyn til hvordan man kan forstå spill som sådan og hva spill kan bety for DKS-ordningen og målgruppen. 86% av alle under 19 år i Norge spiller, og trendene viser at antall jenter i alder 17–18 år har økt vesentlig de siste to årene; kjønnsforskjellene som man tidligere har sett viskes sakte, men sikkert ut og spill blir mer tilgjengelig og desto viktigere for alle barn og ungdom.

– Spill setter i gang tankene til publikum, åpner for nye inntrykk, følelser og kritiske refleksjoner, og skaper en kontekst for å diskutere samfunnsrelevante spørsmål. Derfor er det å diskutere spill fra et kunst- og kulturperspektiv spesielt for å gi barn og unge muligheten til å oppleve et alternativ til de populærkulturelle og kommersielle verkene som i stor grad dominerer i deres mediehverdag, påpeker Thomas Grønvoll, rådgiver i Kulturtanken, som også har ansvar for etatens Spillab.

Les også: Rapport om dataspill som kulturuttrykk i DKS

Spørsmål og svar med Dag-Erling Jensen

Hva er den største misforståelsen om spill?

– De fleste vet ikke omfanget av hvor mange spill som er laget og hva slags type spill som finnes der ute. Folk har en tendens til å se på et spill og dømme resten av industrien etter det. Men det finnes spill for alle og kan brukes til alt fra underholdning til opplæring. Vi har spill som Fortnite som er 100% underholdning og My Child Lebensborn som løfter et viktig menneskesyn fram i lyset. Og så kan man hoppe til Minecraft som fungerer som en digital legokasse for barn og voksne.

At det er usosialt er også en stor misforståelse i mine øyne. Det er mange spill som man spiller med venner, eller at du møter nye mennesker gjennom spill som gjør det veldig sosialt.

Hva gjør et spill som «Journey» til kunst, i dine øyne?

– Det Journey har til felles med andre kunstformer er at det skaper en unik opplevelse hos alle som spiller det. Nesten alle jeg har snakket med har en egen tolkning på hva spillet går ut på og de liker å diskutere det. For ikke å snakke om at det også er et visuelt flott spill å se på, sammen med flott og stemningsfull musikk.

Om seminardeltakerne

Dag-Erling Jensen

  • Jobber som fagansvarlig for Spillutvikling ved Høyskolen Kristiania.
  • Startet sin karriere som spilldesigner i Funcom under utviklingen av Age of Conan: Hyborian Adventures. Der jobbet han som world designer og endte opp som systemdesigner.
  • Etter Funcom jobbet han for selskapet Expology, der han var med å utvikle utstillinger og opplevelser til vitensentre.
  • Jensen har også utviklet barnespillet Enki og startet sitt eget selskap, Process, som har gitt ut to spill. Disse er BoOoo til Google Play og Agents vs Villain til Xbox.

Thomas Grønvoll