Kulturtankens årsrapport 2019

Kulturtankens årsrapport 2019

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2019, inkludert DKS-portalen, BUSK-rapporten og kvalitetsrapporten.

Utvalgte hovedpunkter

  • Viktig kunnskap om barn og unge er utviklet gjennom egne utredninger. I tillegg til BUSK-rapporten lanserte vi høsten 2019 rapporten Kvalitetsarbeid i Den kulturelle skolesekken 2018–2019, som er den mest omfattende DKS-kartleggingen noensinne.
  • Kulturtankens største satsing de siste årene, DKS-portalen, ble lansert i september 2019. Portalen fungerer både som en inngangsport for nye og eksisterende utøvere i DKS-ordningen, som et fagsystem for alle som har sine arbeidsprosesser i ordningen, og som publiseringsløsning ut til det offentlige, først og fremst til elever og lærere i norsk skole.
  • For utøvere er en betydelig del av gevinstene allerede realisert ved at det er blitt enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende å sende inn forslag til DKS. I 2020 forventes det at svært mange av de resterende gevinstene for fylker og kommuner også vil kunne realiseres.
  • I 2019 ble det for første gang gjennomført nasjonale visningsarenaer for alle kunst- og kulturuttrykkene i DKS.
  • Kulturtanken forvaltet i 2019 288 mill. kr til fordeling fra overskuddet fra Norsk Tipping, samtlige midler ble fordelt til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2019–2020.