Produksjonshåndboka

Produksjonshåndboka

Produksjonshåndboka er en digital håndbok for deg som jobber med musikkproduksjoner for barn og unge.

I Produksjonshåndboka finner du relevant kompetanse og kunnskap innen blant annet produksjon, turnévirksomhet, markedsføring og kvalitetssikring.

Produksjonshåndboka ble opprettet av Rikskonsertene i 2015 og blir ikke lenger oppdatert, men ligger fortsatt tilgjengelig som en digital ressurs.

Produksjon

Hver eneste konsertproduksjon er unik, og gir oss nye erfaringer og lærdom. Når vi deler erfaringene våre med andre, styrker vi hele produksjonsmiljøet til skolekonsertordning.

Turné

En vellykket skolekonsertturné er avhengig av mye mer enn god konsertproduksjon. Grundig og nøyaktig logistikkarbeid, god distribusjon og et godt mottaksapparat er like avgjørende for elevenes musikkopplevelse som musikken som blir spilt fra scenen.

Informasjon og markedsføring

Forventningen og spenningen som knytter seg til det som skal komme er også avgjørende i forhold til skolekonsertene. Informasjonsarbeid knyttet til skolekonsertene er er en viktig del av kunstopplevelsen.

Kvalitetssikring

Evaluering av en skolekonsert er en omfattende sak. Alle de involverte; alt fra elever til lærere, musikere, produsenter, administratorer har ulike suksesskriterier for konserten. Hvor mye veier alle de forskjellige synspunktene, og hvordan kan de påvirke produksjonsprosessen i positiv retning?