Skip to main content

Inkludering i kulturlivet

Her finner du artikler som omhandler tilskuddsordningen Inkludering i kulturlivet.
To jenter sitter i en sofa og spiller TV-spill

13 millioner til inkludering av barn og unge i kulturliv  

72 prosjekter mottar til sammen 13 millioner kroner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. Målet er å styrke barn og unges muligheter for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Løfter barn og unges stemmer

I arbeidet med den nye handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge har det vært essensielt å inkludere målgruppa.

Gruppebilde med representanter fra Kulturhjerte.

Statsbudsjettet 2023: Foreslår ytterlegare styrking av inkludering i kulturliv

Både DKS og tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» får positive signal i forslaget til statsbudsjett. Løyvingar til dei mellombelse tiltaka frå barne- og ungdomskulturmeldinga blir likevel ikkje vidareført.

– Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg

Bli kjent med to av prosjekta som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

en dame leser fra en bok. Et barn sitter på fanget hennes,et barn sitter på hver side av henne

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekt får til saman 12,6 millionar kroner frå tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».

To ungdommer på et rom. Den ene spiller på en elektrisk gitar

Rekordmange søkjarar

Tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» tiltrekkjer seg stadig fleire søkjarar.

samlet bilde av Abid Raja og ungdommene

Foreslår 12,6 millionar til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa ein stor auke for tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv», som blir forvalta av Kulturtanken. – Veldig gledeleg, siger direktør Øystein Strand.

En elev på besøk på Nordnorsk Kunstmuseum. I bakgrunnen ses et maleri.

Fem millionar til inkludering i kulturlivet

31 prosjekt får til saman fem millionar frå tilskotsordninga Inkludering i kulturliv.

Dialogmøte om tilskuddsordningen

Gikk du glipp av møtet 15. april eller ønsker mer info? Her er opptak, presentasjoner, svar på spørsmål og noen viktige huskepunkter.

Plan over det nye grendehuset på Sletteløkka

Møt Sletteløkka Arrangementer

Det startet med en drøm om å forvandle en tidligere barnehage til et grendehus.

Fem jenter i fargerike hettegensere ler

Møt Kulturhjerte

Teater og dans bygger broer og varige bånd i Lillehammer.

Elever står rundt et hull i isen og en elev skjærer i et elghode

Møt 4H Finnmark

Kulturarv på tvers av generasjoner og kultur er kjernen i 4H Finnmarks prosjekt.

Leif-Ove Hansen snakker med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ein etterspurd rettleiar for inkludering

No skal det bli enklare for unge med ei funksjonsnedsetjing eller ein kronisk sjukdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktivitetar.

Gruppebilde: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede , Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo Morten Weider, Ungdomsrådets kontaktperson i Kulturtanken.

Aukar med fire millionar – totalt ni millionar til inkludering i kulturlivet

Kulturdepartementet aukar budsjettet til den nye tilskotsordninga på grunn av mange gode søknader. Ordninga utgjer dermed ni millionar. Totalt 55 prosjekt får støtte.

samlet bilde av Abid Raja og ungdommene

Fem millionar til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Kulturminister Abid Raja lanserte ei ny tilskotsordning som skal sikre at fleire barn og unge får høvet til å delta i organiserte kulturaktivitetar.

Mann hopper høyt til barns begeistring

Kulturtanken får ansvar for ny tilskotsordning

I regjeringsforslaget til statsbudsjett for 2020 som blei lagt fram i dag, er det foreslått at Kulturtanken får utvida ansvarsområdet sitt, og i oppdrag å opprette ei ny tilskotsordning.