Inkludering i kulturlivet

Her finner du artikler som omhandler tilskuddsordningen Inkludering i kulturlivet.
12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekter mottar til sammen 12,6 millioner kroner fra tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv».

Rekordmange søkere

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere.

Foreslår 12,6 millioner til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en betydelig økning for tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som forvaltes av Kulturtanken. – Veldig gledelig, sier direktør Øystein Strand.

Fem millioner til inkludering i kulturlivet

31 prosjekter mottar til sammen fem millioner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

Dialogmøte om tilskuddsordningen

Gikk du glipp av møtet 15. april eller ønsker mer info? Her er opptak, presentasjoner, svar på spørsmål og noen viktige huskepunkter.

Møt Sletteløkka Arrangementer

Det startet med en drøm om å forvandle en tidligere barnehage til et grendehus.

Møt Kulturhjerte

Teater og dans bygger broer og varige bånd i Lillehammer.

Møt 4H Finnmark

Kulturarv på tvers av generasjoner og kultur er kjernen i 4H Finnmarks prosjekt.

En etterspurt veileder for inkludering

Nå skal det bli enklere for unge med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.

Øker med fire millioner – totalt ni millioner til inkludering i kulturlivet

Kulturdepartementet øker budsjettet til den nye tilskuddsordningen grunnet mange gode søknader. Ordningen utgjør dermed ni millioner. Totalt 55 prosjekter får støtte.

Fem millioner til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Kulturminister Abid Raja lanserte en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Kulturtanken får ansvar for ny tilskuddsordning

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 som ble lagt frem i dag, er det foreslått at Kulturtanken får utvidet sitt ansvarsområde, og i oppdrag å opprette en ny tilskuddsordning.