Kontakt:
Ståle Stenslie
(avdelingsdirektør FoU)
stahl @ kulturtanken.no

 

Forskning og utvikling

Kulturtankens FoU-virksomhet omfatter kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling om kunst og kultur for barn og unge, med særlig fokus på Den kulturelle skolesekken (DKS). FoU-avdelingen skal medvirke til at det forskes på DKS. Vi skal stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og skape møteplasser for å dele forskning og erfaringer. FoU-arbeidet skal bidra til å oppnå Kulturtankens mål om å styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet, og samarbeidet mellom kunst, kultur og skole.

Dette gjør FoU-avdelingen:

  • initierer og delfinansierer forskningsprosjekter i samarbeid med forskning- og kulturinstitusjoner, produksjonsmiljøer og aktørene i DKS

  • bestiller og fullfinansierer forskningsrapporter

  • gjennomfører egne utredninger

  • initierer piloter og utviklingsarbeid

  • arrangerer konferanser og seminarer

Prosjekter:


DKS-relevant forskning:
Her finner du en oversikt over DKS-relevant forskning, politiske dokumenter og lærerplanverk. Last ned dokumentet.

Samling av forskning, fordelt på ulike fagfelt:
Aktører 
Barnehage
Den kulturelle skolesekken
Film
Global kultur
Kulturarv
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Visuell kunst