Barnehagebarn rekker opp hånda

Kritikk for, med og av barn og unge

Oversikt over prosjekter som jobber eksplisitt med kritikk, både i Norge og internasjonalt.

Denne oversikten er opprettet i forbindelse med seminaret Den kritiske skolesekken – kritikk for, med og av et ungt publikum 02.12.2022, arrangert av Scenekunstbruket og Kulturtanken, og ble først produsert som en pamflett.

Last ned pamfletten (PDF / 0,5 MB)

I Norge

Internasjonalt

Relaterte artikler

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter. 

bøker på en benk med røde ballonger bak

Uprisen 15 år – ei historisk analyse

Av Stig Elvis Furset, DKS-ansvarlig for litteratur i Viken fylkesbibliotek

Litteraturformidlere og -kritikere samlet til “Kritikkfadderkurs” hos Kulturtanken

Kritikerfadderne

Når elever skal vurdere og juryere bøker til Ungdommens kritikerpris og Uprisen, får de veiledning av en litteraturkritiker – en «kritikerfadder». Men først må kritikeren på kurs i «filosofiske samtaler».

Portrettbilde av Anette Therese Pettersen, stipendiat i Kulturtanken.

Forskar på scenekunstopplevingar i DKS

Anette Therese Pettersen er stipendiat i Kulturtanken. Med lang erfaring som kritikar og scenekunst for barn og unge som spesialfelt, er ho no i gang med ei doktorgrad der ho fordjupar seg i feltet.