Skip to main content
Elevgruppe står på toppen av et fjell med armene i været.

Inspirasjon og verktøy for kultur og bærekraft

Eksempler på kultur- og bærekraftsarbeid for, med og av barn og unge.

Rapporten «Kultur og bærekraft- En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren», laget av Telemarksforsking på oppdrag fra Kulturtanken (2021), har særlig fokus på sammenhenger mellom bærekraft, kultur og utdanning; bærekraft, kulturarv og stedsutvikling; og bærekraft, kultur og ytringsrom.

På denne siden samler vi artikler og lenker med inspirerende eksempler fra disse temaområdene knyttet til barn og unge. Her finner du perspektiver fra Den kulturelle skolesekken (de unges perspektiv, kunstnernes perspektiv, lærerne og DKS-administrasjonenes perspektiv), samt intervjuer med forskere og andre som jobber med kultur og bærekraft på andre arenaer.

Artikler om bærekraft

En gruppe personer balanserer på en smal trebro på øya Runde.

Når opplevelsen er målet

Naturfaglærere hadde regien da fire kunstnere, med naturen som mektig kulisse, ga elever fra Ålesund vgs en dag av de sjeldne.

Litteraturformidling for framtida

Fire forfattere går inn i et studio. Etter to dager kommer de ut med lemen mellom hendene, haistemme og hodet fullt av historier om mygg og krig. Er de klare for å redde verden OG styrke litteraturen i DKS?

Alfons Röblom og Solveig Korum - portrett

Kulturell bærekraft

Korleis unngår vi at kultursektoren hamnar på sidelinja når vår tids nøkkelutfordringar blir debatterte? Nordisk berekraftsmøte i byrjinga av november var ein god start.

Kunstverk av klosser som gir ordet "våken" på en grønn eng.

Den bærekraftige kulturarven

Perspektivene fra SPOR 2021 demonstrerte hvordan vår rike fortid er viktig for veien mot en bedre framtid.

Nyttige og inspirerende lenker

Kulturens rolle

Mangfold

Utdanning

Klimaarbeid

Les mer

Silhuettene av to kvinnelige utøvere bak et sceneteppe, med grønt lys bak.

Bærekraft i kulturfeltet og DKS

Ressurssider om kultur og bærekraftsmålene.

Om bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål, Agenda 2030, består av 17 mål og 169 delmål. 

Kulturens rolle i FNs bærekraftsagenda

Inneholder bærekraft en kulturell dimensjon?

Scene og publikum på Riddu Riddu-festivalen, med natur i bakgrunnen.

Bærekraft og kulturlivet i Norden

Hvordan jobber kulturlivet i Norge og i de andre nordiske landene med bærekraft?