Kunst og kultur
 

Kontakt:
avdelingsdirektør
June Mariann Breivik
jmb @ kulturtanken.no


Avdeling for Kunst, kultur og skole har ansvaret for å styrke samarbeid mellom skole, kunst- og kulturfeltet og DKS-nettverket. Vi vil skape møteplasser for dialog og kunnskapsdeling, og bidra til at DKS styrkes kunstnerisk, og blir bedre forankret i skolen.

Vi samarbeider med fagmiljøene knyttet til de seks kunst- og kulturuttrykkene i DKS (film, musikk, litteratur, visuell kunst, scenekunst og kulturarv). Vi skal også løfte fram de gode eksemplene på samarbeid mellom lokale aktører på kunst- og kulturfeltet, og finne modeller for hvordan disse mulighetene kan utvikles nasjonalt.

Fagansvarlige for kunstfeltene i DKS, og lenke til egne sider for kunstfeltene:

Film: (tba) / kontakt Kyrre Bjørkås - kjb @ kulturtanken.no
Visuell kunst: Kyrre Bjørkås - kbj @ kulturtanken.no
Litteratur: Kristin Stoltz Thomassen - kst @ kulturtanken.no
Kulturarv: Bente Aster - ba @ kulturtanken.no
Musikk: Morten Brenne - mb @ kulturtanken.no
Scenekunst: Ragnhild Tronstad - rtr @ kulturtanken.no

Prosjekt DKS-SKOLE er et treårig utviklingsprosjekt som tar sikte på å sikre en bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen og et bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner.

Prosjektet har en egen blogg: blogg.dks-skole.no

Prosjektleder DKS-skole:
Linda Wahlmann Olsen
lwo@kulturtanken.no

Prosjektleder skoleleder:
Matias H. Iversen
mhi@kulturtanken.no

Prosjektleder kulturkontakter:
Ragnhild Bøhle
rb@kulturtanken.no

Prosjektleder elevmedvirkning:
Bente Aasheim
baa@kulturtanken.no