Kunst og kultur
 

Vi samarbeider med fagmiljøene knyttet til de seks kunst- og kulturuttrykkene i DKS: film, musikk, litteratur, visuell kunst, scenekunst og kulturarv. Vi skal også løfte fram de gode eksemplene på samarbeid mellom lokale aktører på kunst- og kulturfeltet, samt finne modeller for hvordan disse mulighetene kan utvikles nasjonalt.

Fagansvarlige for kunstfeltene i DKS, og lenke til egne sider for kunstfeltene:

Film: (tba) / kontakt Kyrre Bjørkås - kjb @ kulturtanken.no
Visuell kunst: Kyrre Bjørkås - kbj @ kulturtanken.no
Litteratur: Kristin Stoltz Thomassen - kst @ kulturtanken.no
Kulturarv: Bente Aster - ba @ kulturtanken.no
Musikk: Morten Brenne - mb @ kulturtanken.no
Scenekunst: Ragnhild Tronstad - rtr @ kulturtanken.no