Skip to main content

Tilskudd

Nyhetsarkiv for tilskuddsordninger. Les mer om tilskuddsordninger.
oversiktsbilde av Lillestrøm by

Kan innspill til en kommuneplan formidles kreativt?

Lillestrøm kommune bestemte seg for å teste nettopp det. Astrid Lund (19) skrev en ballade om byen hun elsker.

en lang rekke med barn trekker i et tau. De er ute

13 millioner til inkludering i kulturliv

75 prosjekter mottar til sammen nær 13 millioner kroner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

En jente med trønt hår og hjerte-solbriller lener seg fremover mens hun setter en kabel inn i en maskin.

Rekordstor interesse for tilskuddsordning som sikrer kulturaktiviteter for barn og unge

Kulturdepartementets tilskuddsordning «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere. I år kom det inn søknader for nær 38 millioner kroner.

Nærbilde av en gjeng tenåringer.

13 kommuner mottar til sammen fire millioner kroner

Pilotprosjekter skal bidra til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

to unge kvinner står foran en container som er spraylakkert

Mykje meir enn ein skeiv kunstfestival

Wunderkammer 2022 er eit av mange prosjekt som har fått støtte av tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».

Gruppebilde med representanter fra Kulturhjerte.

Statsbudsjettet 2023: Foreslår ytterlegare styrking av inkludering i kulturliv

Både DKS og tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» får positive signal i forslaget til statsbudsjett. Løyvingar til dei mellombelse tiltaka frå barne- og ungdomskulturmeldinga blir likevel ikkje vidareført.

Fem ungdommer sitter rundt et bord. Det ligger et stort ark på bordet. Ungdommene diskuterer og skriver på arket

Nær 1,3 millionar til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging 

Seks kommunar får til saman 1, 269 millionar kroner til pilotprosjekt. 

– Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg

Bli kjent med to av prosjekta som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

en dame leser fra en bok. Et barn sitter på fanget hennes,et barn sitter på hver side av henne

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekt får til saman 12,6 millionar kroner frå tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».

To ungdommer på et rom. Den ene spiller på en elektrisk gitar

Rekordmange søkjarar

Tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» tiltrekkjer seg stadig fleire søkjarar.

En gutt med høretelefoner ser på en skjerm

2,5 millionar til å styrkje det digitale kulturtilbodet til barn og unge

Fem prosjekt får støtte.

barn med sorte og hvite joggesko står ved hjul tegnet på med kritt

4 millionar til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

15 kommunar får til saman fire millionar til pilotprosjekt.

samlet bilde av Abid Raja og ungdommene

Foreslår 12,6 millionar til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa ein stor auke for tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv», som blir forvalta av Kulturtanken. – Veldig gledeleg, siger direktør Øystein Strand.

ei jente ser på mobilen, hun smiler

Utlysing: Såkornmidlar til utviklingsarbeid

1.5 millionar kroner skal styrkje det digitale kulturtilbodet til barn og unge.

Jente hopper over et paradis tegnet med kritt.

Ny søknadsfrist

Fristen for å søkje tilskot til barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging blir utvida til 11. oktober.

To elever ser inn i kamera

Satsar på barne- og ungdomskultur i kommunen

Fire millionar kroner blir avsette til eit pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

En elev på besøk på Nordnorsk Kunstmuseum. I bakgrunnen ses et maleri.

Fem millionar til inkludering i kulturlivet

31 prosjekt får til saman fem millionar frå tilskotsordninga Inkludering i kulturliv.

Søk på NFIs tilskuddsordning for film og dataspill i skolen

Søknadsfrist 15. april!

Leif-Ove Hansen snakker med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ein etterspurd rettleiar for inkludering

No skal det bli enklare for unge med ei funksjonsnedsetjing eller ein kronisk sjukdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktivitetar.

Gruppebilde: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede , Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo Morten Weider, Ungdomsrådets kontaktperson i Kulturtanken.

Aukar med fire millionar – totalt ni millionar til inkludering i kulturlivet

Kulturdepartementet aukar budsjettet til den nye tilskotsordninga på grunn av mange gode søknader. Ordninga utgjer dermed ni millionar. Totalt 55 prosjekt får støtte.

Barn samlet for å se på film

NFI lanserer ny tilskuddsordning for mer film i skolen

Norsk filminstitutt setter av en million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken fra 2021. Den nye tilskuddsordningen lanseres som del av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk og filmsatsingen på barn og unge.