Informasjonskapsler (cookies) blir benyttet på www.kulturtanken.no for nødvendig funksjonalitet og trafikkanalyse. Kulturtanken behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Les mer

Tilskudd

Nyhetsarkiv for tilskuddsordninger. Les mer om tilskuddsordninger.
Rekordmange søkere

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere.

2,5 millioner til å styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge

Fem prosjekter mottar støtte.

4 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

15 kommuner mottar til sammen fire millioner til pilotprosjekter.

Satser på barne- og ungdomskultur i kommunen

Fire millioner kroner avsettes til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Fem millioner til inkludering i kulturlivet

31 prosjekter mottar til sammen fem millioner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

Søk på NFIs tilskuddsordning for film og dataspill i skolen

Søknadsfrist 15. april!

En etterspurt veileder for inkludering

Nå skal det bli enklere for unge med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.

Øker med fire millioner – totalt ni millioner til inkludering i kulturlivet

Kulturdepartementet øker budsjettet til den nye tilskuddsordningen grunnet mange gode søknader. Ordningen utgjør dermed ni millioner. Totalt 55 prosjekter får støtte.

NFI lanserer ny tilskuddsordning for mer film i skolen

Norsk filminstitutt setter av en million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken fra 2021. Den nye tilskuddsordningen lanseres som del av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk og filmsatsingen på barn og unge.

Fem millioner til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Kulturminister Abid Raja lanserte en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Kulturtanken får ansvar for ny tilskuddsordning

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 som ble lagt frem i dag, er det foreslått at Kulturtanken får utvidet sitt ansvarsområde, og i oppdrag å opprette en ny tilskuddsordning.