Skip to main content

Ungdomsrådet

Kulturtankens ungdomsråd 22/23

– Jeg håper rådet kan bidra med å styrke elevenes ønske om å lære om kunst og kultur

Hvordan kan Den kulturelle skolesekken bli enda bedre? Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem.

– Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg

Bli kjent med to av prosjekta som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

Gruppebilde av Ungdomsrådet

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrkjer barn og unges medverknad ved å la dei få vere med og bestemme, seier Anna Ignate. Ho er ein av fleire ungdommar som bidreg til at barn og unges stemme blir høyrde i Kulturtankens arbeid.

Illustrasjon: vegg med innrammede portrettbilder av alle medlemmene i ungdomsrådet.

– Gamle gubbar i dress kan ikkje forstå ungdom i dag

Vaksne og unge menneske kan ha ulike opplevingar av kva kunst og kultur handlar om. Vi spurde Kulturtankens ungdomsråd – talerøyret til dei unge – om kva som opptek dei, og kvifor dei ønskjer å påverke DKS til å bli endå betre.

Portretter av medlemmene i ungdomsrådet.

Kampsakene til ungdommen

Elevmedverknad, nerdekultur, teknologi og nye kunstuttrykk. Vi har snakka med seks av medlemmene i Ungdomsrådet i år, og dei er tydelege på kva dei ønskjer meir av i Den kulturelle skulesekken.

Ungdomsrådet i Den Kulturelle Skolesekken

Kunst- og kulturengasjerte ungdommar

– Eg liker at dei ansvarlege for– Den kulturelle skulesekken er opptekne av å høyre på og forstå ungdommen, og ikkje berre pushar noko ut til dei, seier ein ivrig Yasir Moa i Ungdomsrådet, som saman med tre andre i rådet, fortel om sitt kunst- og kulturengasjement og utdjupar kva dei synest er bra med ordninga og kva som kan bli endå betre.

Kulturtankens ungdomsråd i 2017

Første møte med ungdommen

Kulturtankens ungdomsråd har hatt sitt første møte.

Signering av avtale med elevorganisasjoner 2017

Kulturtanken opprettar Ungdomsråd

Partane som har inngått avtalen er Elevorganisasjonen, Ungdom og Fritid, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) og Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg.