Skip to main content

Ungdomsrådet

– Disse tilskuddsordningene er med på å skape mindre forskjeller for barn i Norge

Bli kjent med to av prosjektene som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrker barn og unges medvirkning ved å la dem få være med og bestemme, sier Anna Ignate. Hun er en av flere ungdommer som bidrar til at barn og unges stemme blir hørt i Kulturtankens arbeid.

– Gamle gubber i dress kan ikke forstå ungdom i dag

Voksne og unge mennesker kan ha ulike opplevelser av hva kunst og kultur handler om. Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem, og hvorfor de ønsker å påvirke DKS til å bli enda bedre.

Ungdommens kampsaker

Elevmedvirkning, nerdekultur, teknologi og nye kunstuttrykk. Vi har snakket med seks av årets medlemmer i Ungdomsrådet, og de er tydelige på hva de ønsker mer av i Den kulturelle skolesekken.

Kunst- og kulturengasjerte ungdommer

– Jeg liker at de ansvarlige for Den kulturelle skolesekken er opptatt av å høre på og forstå ungdommen, og ikke bare pusher noe ut til dem, sier en ivrig Yasir Moa i Ungdomsrådet, som sammen med tre andre i rådet, forteller om sitt kunst- og kulturengasjement og utdyper hva de synes er bra med ordningen og hva som kan bli enda bedre.

Første møte med ungdommen

Kulturtankens ungdomsråd har hatt sitt første møte.

Kulturtanken oppretter Ungdomsråd

Partene som har inngått avtalen er Elevorganisasjonen, Ungdom og Fritid, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.