Publikum har hendene i været på konsert med Metteson.

Viktige datoar i 2023

Ei nyttig oversikt over kulturarrangementa i år. Merk deg desse datoane allereie no!

Metteson skapte god stemning på DKS-festivalen "Sommersia" i Tønsberg i 2022.

Informasjon om visningsarenaene for alle kunstfelta i Den kulturelle skulesekken i år, og dessutan andre arrangement det kan vere verd å følgje med på.

Vi gler oss til eit år fylt med inspirasjon og refleksjon for alle som jobbar med kunst og kultur for, med og av barn og unge!

Det er atterhald om endringar for alle arrangementa.

Følg med i vår kalender, på vår facebook-side eller meld deg på nyhetsbrevet for å halde deg oppdatert!

Visningsarenaer

Litteratur:

En mann sitter på kanten av en scene og smiler mot sitt publikum, som er flere barn med gule t-skjorter og ryggen mot kamera. En av dem har hånden i været.
Forfattar Geil Egil Eiksund møter elevar under KOMMA 2022.

Komma finn stad på Lillehammer 22.–23. mai, rett i forkant av Norsk Litteraturfestival/Pegasusfestivalen.

Dette er møteplassen for dei som jobbar med fagområdet litteratur i DKS. Målet er å synleggjere god litteratur og bidra til betre spreiing, større breidd og mangfald innan DKS og i andre samanhengar der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.

Arrangørar er DKS Innlandet, DKS Viken, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken.

Scenekunst:

En kvinne står oppå en stein med armene i været
"Knekke greine" under Markedet for scenekunst 2022.

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MSF) blir arrangert 29.–31. august, og er den 27. marknaden i rekkja.

Dette er ein nasjonal arena for presentasjon av profesjonell scenekunst for barn og unge. Det blir presentert eit breitt scenekunsttilbod på marknaden, som òg er ein møteplass for fagleg utvikling der målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, og dessutan å auke både arrangørars og utøvarars kompetanse. Arrangementet er ein betydeleg nasjonal leverandør av scenekunst til festivalar, kulturhus, bibliotek og DKS.

Blir arrangert av Sandefjord kommune i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Kulturtanken.

Visuell kunst:

Utøver synger i mikrofon med fingeren i været.
Øyepå LIAF 2022: Linda Lamignan - performance: Like a turtle.

Øyepå er ein nasjonal møteplass for visuell kunst i DKS som blir arrangert for femte gong hausten 2023.

Kunstnarar, formidlarar, DKS-tilsette og lærarar blir inviterte til å dele kunstmøte, fagleg refleksjon og fordjuping. Møteplassen har som mål å knyte seg til fagsterke kunstfestivalar.

Meir informasjon om program, stad og datoar kjem.

Kulturarv:

tre gutter ser på noe og smiler. De har på seg hansker og blå plastforkleder. Den ene gutten holder et fiskeøye
"Med kjærlighet til havet" i Borggården på Stiklestad under SPOR 2022.

SPOR – arena for kulturarv i DKS er den årlege visningsarenaen for kulturarvsproduksjonar som blir arrangert på Stiklestad.

På SPOR vil ein kunne sjå produksjonar, utveksle erfaringar, få fagleg påfyll, etablere nettverk og saman sjå framover.

Visningsarenaen blir arrangert av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken. Meir informasjon om program og datoar kjem.

Musikk:

elever ser på en forestilling. De ser fornøyde ut.
Elevar ser på produksjonen "Fint er rart, rart er fint" på Marked for Musikk 2022. Foto: Erik Brandsborg

Marked for Musikk blir arrangert i Larvik 24.–26. oktober.

Dette er ein nasjonal visningsarena for konsertar retta mot barn og unge, der arrangørar frå kulturhus, festivalar, bibliotek og DKS kan sjå, evaluere og finne konsertar tilpassa dei unge publikummarane sine. Eit overordna mål er at fleire barn og ungdommar i Noreg skal få oppleve konsertar av høg kvalitet. Møteplassen er òg ein kompetanse- og nettverksarena for alle som jobbar med musikkformidling til denne målgruppa.

Marked for Musikk er eit samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune.

Film:

To menn snakker på en scene foran et mørklagt publikum. Bak dem er det en storskjerm med et bilde av en smilende jente som strekker en arm i været.
Karsten Meinich og Christian Lo under Arena Film 2022.

Arena Film blir arrangert på Union Scene i Drammen i november. Meir info om program og konkrete datoar kjem.

Visningsarenaen er for profesjonelle filmproduksjonar retta mot DKS. Alle som jobbar med film retta mot barn og unge kan utveksle erfaringar, styrkje nettverk og inngå samarbeid. Det blir stimulert og inspirert til auka dialog, samarbeid mellom ulike aktørar og ei generell heving av status for film og spel for barn og unge.

Arena Film blir arrangert av Viken og Innlandet fylkeskommunar i samarbeid med Kulturtanken.

Andre arrangement

 • Kulturtankens årskonferanse, dato TBA.
 • Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), 16.–22. januar. Festivalen har eit eige program i samarbeid med Den kulturelle skulesekken som heiter TIFF UNG.
 • Memoarkonferansen, 2.-4. februar. Konferanse og festival (laurdag 4. februar) om minnesamling og munnleg historie som blir arrangert for femte gong i Bergen.
 • Nordisk barnebokkonferanse, 6.-8. februar. Biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden. Årets tema er "krise".
 • DKS-LAB, vår og haust 2022. Eit landsdekkjande og fleirårig prosjekt som skal leggje til rette for å gi kunstnarar, kunsthandverkarar, designarar og arkitektar betre føresetnader for å utvikle innhald til DKS-ordninga. Meir info kjem i februar.
 • BUFF - Malmö Filmfestival, 11.-17. mars. Ein årleg barne- og ungdomsfilmfestival i Malmø.
 • Det nasjonale museumsmøtet, 28.-30. mars i Stavanger. Årets tema er  "Musea i det politiske landskapet".
 • Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival, 29.–31. mars. Ein nordisk filmfestival og konkurranse for unge filmskaparar.
 • Kulturarv i DKS: nettverksmøte og fagsamtalar, dato TBA.
 • Barnefilmfestivalen i Kristiansand, 25.–30. april.
 • Fagsamtalar om visuell kunst i DKS, 27. april.
 • NKUL, 10.-12. mai. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring som blir arrangert i Trondheim.
 • Norsk Litteraturfestival, 22.-28. mai i Lillehammer. Nordens største litteraturfestival med eit variert program for lesarar i alle aldrar. Barne- og ungdomslitteraturprogrammet Pegasus og visningsarenaen Komma blir arrangert som ein del av festivalen.
 • Film i DKS: nettverksmøte og fagsamtaler, tidlig juni. Dato TBA.
 • Dei nynorske festspela, TBA juni. Festspela har ei rekkje arrangement for barn og unge.
 • Kortfilmfestivalen i Grimstad, 7.–11. juni. Kort- og dokumentarfilmfestival som er ein viktig møtestad for det norske filmmiljøet.
 • Juba Juba, 4. juni. Stor og sjangerfri kulturfestival for barn i Trondheim.
 • Miniøya, 10.–11. juni i Tøyenparken i Oslo. Noregs største musikk- og kulturfestival for barn og unge.
 • Ung kulturytring, 19.-21. juni i Drammen. Ungdommane sitt eige program under Kulturytring - Nasjonal arena for kulturpolitikk.
 • Rabalderfestivalen, sommarfestival med breitt spekter av kulturopplevingar for barn mellom 3 og 12 år. Festivalen blir arrangert både i Tromsø og Molde.
  Tromsø: 24.-25. juni i Charlottenlund-parken.
  Molde: 1.–2. juli i Reknesparken.
 • Riddu Riđđu, 12.-16. juli. Internasjonal urfolksfestival som årleg finn stad i Kåfjord. Festivalen har program for heile familien som inkluderer barnefestival og ungdomscamp.
 • Arendalsuka, 14.-18. august.
 • Den norske filmfestivalen i Haugesund, 19.–25. august. Festivalen har eit eige program for barnefilmar som heiter Cinemagi.
 • Haugesund Barnefilmkonvent, dato TBA (blir arrangert under Den norske filmfestivalen). Konferanse om film og dataspel til barn og unge som er eit samarbeid mellom Den norske filmfestivalen, Norsk filminstitutt og Kulturtanken. Arrangert for første gong i 2022.
 • TIFF Junior, 2.-6. september. Filmfestival for barn og unge i Tromsø.
 • Kulturminnedagene: 9.–17. september. Noregs største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement rundt om i landet. I år er temaet "Levende kulturarv". Festivalen blir òg arrangert i resten av Europa under namnet European Heritage Days.
 • Assitejfestivalen i Kristiansand, 12.-16. september. Internasjonal scenekunstfestival arrangert av organisasjonen Assitej, som jobbar for å fremje retten barna og unge har til å oppleve god scenekunst. Festivalen har 30-årsjubileum i 2023.
 • Appelsinia litteraturfestival i Skien, 24.-28. september. Festivalen har hatt eit langvarig samarbeid med DKS Vestfold og Telemark.
 • Scenekunst i DKS: nettverksmøte og fagsamtalar, TBA september/oktober.
 • Litteratur i DKS: nettverksmøte og fagsamtalar, TBA oktober.
 • Musikk i DKS: nettverksmøte, blir arrangert rett i forkant av Marked for Musikk. Nøyaktig dato TBA.
 • YAMsession, TBA oktober.Produsentar og utøvarar blir hylla i arrangementet som munnar ut i Young Audiences Music Awards (YAM awards). Prisutdelinga heidrar kreativitet og innovasjon innan musikkproduksjon for dei yngste målgruppene, skapt av profesjonelle ensemble, frå soloartistar til orkester, frå alle verdshjørne.
 • Falturiltu, 4. – 11. november. Verdas største nynorsk litteraturfestival for barn og ungdom med over 100 arrangement i 10 kommunar i Vestland og Rogaland. Festivalen blir i 2023 arrangert med Aina Basso som festivalforfattar. Årets tema er FAKTISK og POETISK.
 • Nasjonal arena for Tilrettelagt, dato TBA.
 • Showbox, Noregs største scenekunstfestival for barn og unge. Blir arrangert i Oslo første veka i desember.