Politikk og forvaltning

Ny utlysning

Søk tilskudd til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Nær 1,3 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging 

Seks kommuner mottar til sammen 1, 269 millioner kroner til pilotprosjekter. 

Nye kriterier for direktekommuner

Det er utarbeidet nye kriterier for direktekommuner i Den kulturelle skolesekken (DKS).

– Disse tilskuddsordningene er med på å skape mindre forskjeller for barn i Norge

Bli kjent med to av prosjektene som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

DKS Årsrapport 2021

En oppsummering av DKS-året 2021, hvor vi kunne feire at DKS har vært en landsdekkende ordning i 20 år.

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Samarbeid for å styrke tilbudet til barn og unge.

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekter mottar til sammen 12,6 millioner kroner fra tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv».

310 millioner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken

Regjeringen har fordelt spillemidlene til kulturformål for 2022. DKS-ordningen får 310 millioner kroner.

Ny avtale som styrker barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått en ny intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Rekordmange søkere

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere.

2,5 millioner til å styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge

Fem prosjekter mottar støtte.

Statsrådane gratulerer jubilanten med dei første 20 åra

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna om DKS.

Historien bak Den kulturelle skolesekken

Om hvordan DKS-ordningen ble til, og hvordan den har utviklet seg gjennom 20 år.

Vestland vil vise vei for DKS-samarbeid i videregående skole

Da representanter for 64 videregående skoler i Vestland fylkeskommune deltok på sin årlige skolemiljøkonferanse i november, var DKS ett av to hovedtemaer.

4 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

15 kommuner mottar til sammen fire millioner til pilotprosjekter.

Foreslår 12,6 millioner til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en betydelig økning for tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som forvaltes av Kulturtanken. – Veldig gledelig, sier direktør Øystein Strand.

Utlysning: Såkornmidler til utviklingsarbeid

1.5 millioner kroner skal styrke barn og unges digitale kulturtilbud.

Ny søknadsfrist

Fristen for å søke tilskudd til barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging utvides til 11. oktober.

Satser på barne- og ungdomskultur i kommunen

Fire millioner kroner avsettes til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

DKS trenger et felles foreldreskap

Om 20-åringen vår skal ha en fremtid, så må kultur- og skolesektoren nærme seg hverandre med gjensidig respekt, skriver direktør Øystein Strand.

Fem millioner til inkludering i kulturlivet

31 prosjekter mottar til sammen fem millioner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.