Informasjonskapsler (cookies) blir benyttet på www.kulturtanken.no for nødvendig funksjonalitet og trafikkanalyse. Kulturtanken behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Les mer

Politikk og forvaltning

310 millioner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken

Regjeringen har fordelt spillemidlene til kulturformål for 2022. DKS-ordningen får 310 millioner kroner.

Ny avtale som styrker barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått en ny intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Rekordmange søkere

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere.

2,5 millioner til å styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge

Fem prosjekter mottar støtte.

Statsrådane gratulerer jubilanten med dei første 20 åra

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna om DKS.

Historien bak Den kulturelle skolesekken

Om hvordan DKS-ordningen ble til, og hvordan den har utviklet seg gjennom 20 år.

Vestland vil vise vei for DKS-samarbeid i videregående skole

Da representanter for 64 videregående skoler i Vestland fylkeskommune deltok på sin årlige skolemiljøkonferanse i november, var DKS ett av to hovedtemaer.

4 millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

15 kommuner mottar til sammen fire millioner til pilotprosjekter.

Foreslår 12,6 millioner til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en betydelig økning for tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som forvaltes av Kulturtanken. – Veldig gledelig, sier direktør Øystein Strand.

Utlysning: Såkornmidler til utviklingsarbeid

1.5 millioner kroner skal styrke barn og unges digitale kulturtilbud.

Ny søknadsfrist

Fristen for å søke tilskudd til barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging utvides til 11. oktober.

Satser på barne- og ungdomskultur i kommunen

Fire millioner kroner avsettes til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

DKS trenger et felles foreldreskap

Om 20-åringen vår skal ha en fremtid, så må kultur- og skolesektoren nærme seg hverandre med gjensidig respekt, skriver direktør Øystein Strand.

Fem millioner til inkludering i kulturlivet

31 prosjekter mottar til sammen fem millioner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

Meir midlar til Den kulturelle skulesekken

I 2021 blir det fordelt 306,5 mill. kroner til Den kulturelle skulesekken som skal bidra til å gi barn og unge eit likeverdig kunst- og kulturtilbod over heile landet.

Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lagt fram. Hva betyr det?

Oppleve, skape, dele

Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lagt fram.

Innspill til kunst- og kulturtilbud for barnehagebarn

Innspill fra Kulturtanken, oversendt Kulturdepartementet.

Kulturtanken og bærekraftsmålene

Kulturtanken setter i verk tre konkrete tiltak for å bidra til å nå felles globale målsettinger innen 2030.

Godt nytt år!

Jeg har skikkelig tro på 2021, selv om det nye året starter med strenge smittevernstiltak, skriver direktør Øystein Strand.

En etterspurt veileder for inkludering

Nå skal det bli enklere for unge med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.