Skip to main content

Politikk og forvaltning

Direktør i Kulturtanken og daglig leder i BONO

Ny pilotavtale om vederlag for bruk av visuell kunst i DKS

BONO og Kulturtanken inngår en avtale om rettigheter og vilkår for bruk av visuelle verk som benyttes i kunstformidling i Den kulturelle skolesekken (DKS).

DKS-forum

Kulturtanken, KS og Udir arrangerer i fellesskap DKS-forum. Målet er dialog om og utvikling av Den kulturelle skolesekken, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen.  

Elever med VR-briller

Innovasjonsmidler til kunstlab, digitalt kulturhus og satsing på digital bærekraft

Møre og Romsdal/Kristiansund, DKS Agder/Cultiva og Gaia Vesterålen/Nordland får midler for å utvikle nyskapende kunst- og kulturopplevelser for barn og unge. Samtidig etableres ressurssentrene som et nasjonalt nettverk.

Nærbilde av en gjeng tenåringer.

13 kommuner mottar til sammen fire millioner kroner

Pilotprosjekter skal bidra til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

to unge kvinner står foran en container som er spraylakkert

Mykje meir enn ein skeiv kunstfestival

Wunderkammer 2022 er eit av mange prosjekt som har fått støtte av tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».

Gruppebilde med representanter fra Kulturhjerte.

Statsbudsjettet 2023: Foreslår ytterlegare styrking av inkludering i kulturliv

Både DKS og tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» får positive signal i forslaget til statsbudsjett. Løyvingar til dei mellombelse tiltaka frå barne- og ungdomskulturmeldinga blir likevel ikkje vidareført.

Fem ungdommer sitter rundt et bord. Det ligger et stort ark på bordet. Ungdommene diskuterer og skriver på arket

Nær 1,3 millionar til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging 

Seks kommunar får til saman 1, 269 millionar kroner til pilotprosjekt. 

Illustrasjonsbilde: Jefferson Santo/Unsplash

Nye kriterium for direktekommunar

Det er utarbeidd nye kriterium for direktekommunar i Den kulturelle skulesekken (DKS).

– Desse tilskotsordningane er med på å skape mindre skilnader for barn i Noreg

Bli kjent med to av prosjekta som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

DKS Årsrapport 2021

En oppsummering av DKS-året 2021, hvor vi kunne feire at DKS har vært en landsdekkende ordning i 20 år.

Barne- og ungdomskultur i fokus på Arendalsuka

Samarbeid for å styrkje tilbodet til barn og unge.

en dame leser fra en bok. Et barn sitter på fanget hennes,et barn sitter på hver side av henne

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekt får til saman 12,6 millionar kroner frå tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv».

Oversiktsbilde - konsert i den kulturelle skolesekken

310 millionar i spelemidlar til Den kulturelle skulesekken

Regjeringa har fordelt spelemidlane til kulturformål for 2022. DKS-ordninga får 310 millionar kroner.

Ny avtale som styrkjer barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått ein ny intensjonsavtale med Norsk kulturskuleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

To ungdommer på et rom. Den ene spiller på en elektrisk gitar

Rekordmange søkjarar

Tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv» tiltrekkjer seg stadig fleire søkjarar.

En gutt med høretelefoner ser på en skjerm

2,5 millionar til å styrkje det digitale kulturtilbodet til barn og unge

Fem prosjekt får støtte.

Engasjerte elever ser på forestilling.

Statsrådane gratulerer jubilanten med dei første 20 åra

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna om DKS.

Egil Storbekken holder den aller første skolekonserten i 1969.

Historien bak Den kulturelle skolesekken

Om hvordan DKS-ordningen ble til, og hvordan den har utviklet seg gjennom 20 år.

Fire menn står på rekke og smiler til kamera. Den ene holder en gitar.

Vestland vil vise veg for DKS-samarbeid i vidaregåande skule

Då representantar for 64 vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune deltok på den årlege skulemiljøkonferansen sin i november, var DKS eitt av to hovudtema.

barn med sorte og hvite joggesko står ved hjul tegnet på med kritt

4 millionar til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

15 kommunar får til saman fire millionar til pilotprosjekt.

samlet bilde av Abid Raja og ungdommene

Foreslår 12,6 millionar til inkludering i kulturliv

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa ein stor auke for tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv», som blir forvalta av Kulturtanken. – Veldig gledeleg, siger direktør Øystein Strand.