Skip to main content

Kulturbarn

Barnehagebarn ser på skjerm

Kunst og kultur for de minste

11. november 2020 gikk Kulturbarn-konferansen av stabelen som en videokonferanse. Les mer og se opptak fra dagen her!

Dame danser med barn

Det avgjørende «vi» for økt musisering i barnehagen

Voksne som døråpnere i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehage og skole.

Barn og voksne står i ring. Spiller instrumenter.

Kulturbarn: Målselv

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Mann strekker armene i været. Barna rundt ham gjør det samme.

Kulturbarn: Kristiansand

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Barn og voksne sitter sammen. Følger håndbevegelser til utøver.

Kulturbarn: Fredrikstad

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Barn og voksne i aktivitet innendørs

Kulturbarn: Øygarden

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Et barn holder eldre dame i hånda

Kulturbarn: Røros

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Gutt sitter bakpå en som sykler inne. De sykler rundt på et stort papir, maler med sykkelhjulene.

Kulturbarn: Sunnfjord

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Konsert med musiker Kouame Sereba for barnehagebarn

Kunstopplevelser for de minste

Hva kan kunst- og kulturopplevelser bety i små barns liv? Barnehagebarns hverdag er full av kunst og kulturaktiviteter; bildebøker og høytlesning, klappe- og sangleker, utkledning og rollespill. Men hvordan styrke møtene med profesjonell kunst og kultur? I dag finnes ingen nasjonal ordning som ivaretar at dette møtet skjer, så hvordan kan kommunene bidra til at de minste barna får oppleve profesjonell kunst og kultur, for eksempel i barnehagen?

Lite barn som maler

Kulturbarn-kommuner valgt!

Hele 42 kommuner har søkt om å få bli Kulturbarn-kommune. Nå er seks kommuner valgt ut i prosjektet som skal styrke kunst og kultur til de yngste barna i kommunen.