Skip to main content

Kulturkontakter

Kollasj med bilder av kulturverter på Bibu i Helsingborg.

Kulturverter representerte Norge

To kulturverter fra Apalløkka skole i Oslo deltok i år på Bibu – Sveriges viktigste møteplass med, for og om profesjonell scenekunst for barn og unge.

Ole Henry Snildalsli viser fram en lapp hvor det står "Elevarrangør"

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.

Tegnet norgeskart. Bente Katla er uthevet

– Siden kulturkontakt-rollen ikke kompenseres, så er det egeninteresse som driver kulturkontaktene

DKS Bergen er en av 12 direktekommuner. Rådgiver Monica Håkansson påpeker viktigheten av kulturkontakter som brenner for rollen.

Tegnet norgeskart. Rune Kvammen uthevet

– Eit nasjonalt direktiv vil virkelig gjere stor endring for ordninga

Tidlegare fagkoordinator Øyvind Sunde Høstaker i DKS Sogn og Fjordane deler sine tankar om kulturkontakt-rolla og kva han meiner er essensielt for at ho skal fungere.

– Det er viktig at DKS-tilbudet ikke fremmedgjør, men heller åpner dører

Hver gang Haugerud skole får besøk av Den kulturelle skolesekken, tror elevene til Ida Hauknes at hun er utøvernes største fan.

– Å være kulturkontakt kommer på toppen av alt annet

Bente Katla jobber på en spesialavdeling og mener DKS-tilbudet er lite tilpasset hennes elever. Det påvirker også rollen hennes som kulturkontakt.

– Eg ønskte å gjere meg kjend med opplegget

Rune Kvammen er rektor og kulturkontakt på Sande skule. Han meiner det er vinn-vinn å kombinere dei to rollane.

– Du må ha lyst og et indre driv

Svein Arve Våge ønsker utøvere velkommen med nystekte vafler. Som så mye annet med rollen som kulturkontakt, handler det om å ligge i forkant.

– Rollen handler både om å selge inn og holde tilbake

Å være kulturkontakt på en videregående krever at du kobler DKS tett til lærerplanen, mener kulturkontakt Inger Johanne Revheim.

Tegnet norgeskart med utvhevet "Kenneth Ulla"

– Kulturkontaktar bør ha arbeidsoppgåvene som ein del av stillinga si

Kulturkontakt Kenneth Ulla samarbeider tett med DKS Møre og Romsdal. Rådgivar Camilla Wiik deler tankane sine om rolla og fylkestilbodet til kulturkontaktane.

– DKS gjer skulen til ein betre plass å vere. Det er eg heilt overtydd om

Haldningar til DKS heng saman – med den enkelte skules kultur – kva slags skule ein ønsker å være og kva ein vil oppnå, meiner rektor og kulturkontakt Kenneth Ulla.

Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

Kulturkontakt – en essensiell rolle

Seks kulturkontakter landet rundt forteller om gleder og utfordringer ved å være kulturkontakt.

Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

– Vi legger vekt på at det må være givende å være kulturkontakt

Trondheim er en av direktekommuene i Den kulturelle skolesekken. Avdelingsleder Jorunn Dugstad understreker hvor essensielle kulturkontaktene er for ordningen.

Tegnet kart. Uthevet kulturkontakt Inger Johanen Revheim

– Dette må løftes nasjonalt, slik at det er en lik ordning over hele landet

Fra skoleåret 2020-2021 har Troms og Finnmark felles DKS. Ordningen er todelt, og tilbudet kommer både fra Finnmark fylkeskommune (Scene Finnmark) og fra kommunene. Turnélegger Anne Moen og kollegaene jobber tett med regionens kulturkontakter.

Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

– God forankring i skolens ledelse er en suksessfaktor

DKS Oslo er eneste DKS-administrasjon som er en del av Utdanningsetaten. Her er deres tanker om det å være kulturkontakt og hvilket tilbud de har til de som fyller rollen.

Rektor Hanne Lorentzen (t.v.) med kulturkontakt Bente Lodgaard.

Rektors betydning for DKS

Det var ikke alltid enkelt å være kulturkontakt på Kalnes videregående. Men så fikk skolen en ny rektor.

To små gutter hvisker under forestilling

DKS + skole = sant!

Hvordan sikrer man en enda bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen, i tillegg til et sterkere samspill mellom DKS-tilbudet og skolens læreplaner? Utviklingsprosjektet DKS-skole er allerede godt i gang med å se nærmere på dette, og nylig delte DKS Nordland, DKS Møre og Romsdal og DKS Lørenskog sine erfaringer på en fellessamling.

Ida Hauknes på DKS Oslo sitt Høstoppstart-arrangement

Kulturentusiasten

– Du må ha med rektor! Hvis ikke ledelsen gir uttrykk for at Den kulturelle skolesekken er viktig, så hjelper det ikke at jeg står og sier det viktig, for jeg er jo bare en av lærerne.