SPILLTANKEN: HVORDAN KAN DATASPILL SE UT I DKS?

 
spilltanken_event.jpg
 
 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet. Gjennom DKS-ordningen skal de få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Bredde og variasjon i kunstuttrykkene ivaretas ved at man har definert seks ulike kunst- og kulturuttrykk som alle elever skal få flere møter med gjennom skoleløpet sitt: litteratur, film, visuell kunst, scenekunst, musikk og kulturarv.

Et sentralt premiss for Den kulturelle skolesekken er at eleven selv opplever tilbudet som relevant, og at eleven har en rolle i utforming og gjennomføring av tilbudet.

Dataspill har en sterk posisjon i barne- og ungdomskulturen. Majoriteten av norske barn og ungdom spiller dataspill, og digitale opplevelser er en naturlig del av deres hverdag. Digital kompetanse inngår også som en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal tilegne seg i skolen.

Hvordan vil dataspill se ut i Den kulturelle skolesekken? Kan vi presentere mediet som en estetisk opplevelse for barn og unge? Dette er noe Kulturtanken ønsker å utforske nærmere. Derfor arrangerte vi 17. september spillkonferansen «Spilltanken: Hvordan kan dataspill se ut i DKS?» Med en stor inspirasjon og erfaring rikere, blir det spennende å se hvilken rolle mediet kan ha i DKS fremover!