Skip to main content

Elevmedvirkning

Elever skjermer seg mot flammer som stiger opp mot dem. De har på seg verneutstyr

En DKS-produksjon det slår gnister av

Når smeden Terje Granås besøker skoler med produksjonen «Smi mens jernet er varmt», får elevene bryne seg på eldgammelt tradisjonshåndverk.

Illustrasjon av Undre og skjermdump fra første del av elev-spørreskjema.

«Chatbot» samler inn elevenes meninger om DKS-tilbudet

Elever over hele landet får dette skoleåret mulighet til å dele synspunkter om sine DKS-opplevelser med den sjarmerende «roboten» Undre.

en elev tar på et lydbord og ser opp. Ei jente smiler i bakgrunnen

Satser stort på kulturverter

1700 elever ble i høst invitert til å delta på DKS Vikens nye kulturvertkurs. Kurset vektlegger læring gjennom praktiske oppgaver. Vi ble med på kurs i Rælingen kommune.

en mann viser hvordan to jenter i hijab skal bokse

Når elever viser vei

Kan en etnisk norsk, voksen utøver fortelle historien om Muhammad Alis liv til ungdom på en troverdig og relevant måte? Ja, hvis han kobler på elever som veileder og utfordrer.

Ole Henry Snildalsli viser fram en lapp hvor det står "Elevarrangør"

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.

Dilara Vera Surbehan - portrett

Heyy!

Dilara Vera Surbehan (19) om å delta i programrådsarbeid
og representere sin bydel, Oslo øst.

Fire menn står på rekke og smiler til kamera. Den ene holder en gitar.

Vestland vil vise veg for DKS-samarbeid i vidaregåande skule

Då representantar for 64 vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune deltok på den årlege skulemiljøkonferansen sin i november, var DKS eitt av to hovudtema.

Et barn skriver med brun tusj på et ark.

Utlysning: Ressursgruppe for medvirkning i DKS

DKS-administrasjoner fra fylker, kommuner og direktekommuner inviteres til å delta.

Små leirovner er i full fyr og står utstilt utendørs på hver sin stein.

Mer enn bare publikum

Det er ikke så lett å gjøre gråstein om til glass, men elevene på Skien videregående skole har funnet gull i asken: håndgripelig kunnskap, nye ferdigheter og et tettere bånd til stedet de kommer fra.

Utøver i grønn lyssetting under produksjonen "Jungelen".

Ny produksjon i DKS: Jungelen

DKS Oslo byr på en dystopisk verden med dramaturgi fra dataspill og en altomsluttende scenografi.

Elever skriver på tekster til et kunstprosjekt

Klangbunn for tanken

– Tekstene Rebekka hadde med glei inn i stillheten og rett til den enkelte elev, fritt for friksjon og støy. Det ga en varhet og nærværelse, og det ble noe nytt og annet. Det var vakkert og fint på en gang, sier Ådne Obrestad, lektor ved Etterstad videregående skole i Oslo.

Nyskapende strømmekonsert med livechat

Som så mange andre utøvere måtte Karoline Krüger tenke nytt våren 2020. Den digitaliserte versjonen av DKS-produksjonen «Labyrinter!» dyrker strømmeforestillingers interaktive mulighet.

Gisle Harr med elevene på Heidal Skule

Unikt prosjekt: skoleklasse får jobbe med kunstnere i 10 år

Hva skjer når ti forskjellige kunstnere følger en skoleklasse gjennom hele grunnskolen? Det er utgangspunktet for kunstprosjektet «10 år på Heidal skule», som nå også blir et forskningsprosjekt i regi av Kulturtanken.

Marwa Nader, Dilara Surbehan og Signe Mehlum utenfor DKS Oslos lokaler.

Ungdommens DKS-stemmer

– Ettersom vi selv er en del av målgruppen, har det vært fint å kjenne på at våre meninger har vært like viktige som de voksnes i programrådet. Forhåpentligvis vil elevene føle at programmet i DKS blir enda mer relevant for dem, sier VGS-elevene Signe, Marwa og Dilara, som i et pilotprosjekt har sittet i programrådets gruppe for videregående skole i DKS Oslo.

Jo Morten Weider, Lin Holvik og bunker med tegneseriemagasiner

Kronikk: Viss barn og unge får bestemme!

KRONIKK

Litteraturformidlere og -kritikere samlet til “Kritikkfadderkurs” hos Kulturtanken

Kritikerfadderne

Når elever skal vurdere og juryere bøker til Ungdommens kritikerpris og Uprisen, får de veiledning av en litteraturkritiker – en «kritikerfadder». Men først må kritikeren på kurs i «filosofiske samtaler».

Barn og ungdom maler sammen

Elevmedvirkning i samtidskunst

Hva gjør det med kunstopplevelsen når barneskole- og videregåendeelever møtes, skaper og diskuterer samtidskunst?

To små gutter hvisker under forestilling

DKS + skole = sant!

Hvordan sikrer man en enda bedre forankring av Den kulturelle skolesekken i skolen, i tillegg til et sterkere samspill mellom DKS-tilbudet og skolens læreplaner? Utviklingsprosjektet DKS-skole er allerede godt i gang med å se nærmere på dette, og nylig delte DKS Nordland, DKS Møre og Romsdal og DKS Lørenskog sine erfaringer på en fellessamling.

Liten jente holder redskap og smiler

La oss lytte til barn og unge!

Hvordan får man mest mulig ut av meningene til elevene om arrangementer i Den kulturelle skolesekken? Dette kommer det snart en løsning på! – Målet er at pilotprosjektet skal munne ut i et verktøy som får en nasjonal verdi fra våren 2020, sier Bente Aasheim, prosjektleder for elevmedvirkning i Kulturtanken.

Kjersti Østnes Eggum, koordinator i DKS Lørenskog med fortellerkunstner Marianne Sundal

Pilotprosjekt om elevmedvirkning

Er det mulig å ha elever som medprodusenter? DKS Lørenskog, fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad har testet det.

Et monster av papp blir omgjort til VR

Frå papp og teip til VR: eit monster blir til

Biblo Tøyen, ei hòle på Tøyensenteret i Oslo med bøker og 3D-skrivarar, tuc-tuc og gondol, #undervass og universrom til inspirasjon for både leik og konsentrasjon. Ein naturleg stad for møtet mellom papp, tape og virtual reality-teknologi. Det er kunstnar Jennie Bringaker og makkeren hennar Erlend Hogstad som har sett ein klasse i full sving. Delt inn i grupper på fire–fem elevar skal dei pakke inn og forme ein av klassekameratane sine til ein fantasifigur, ved hjelp av mjuk papp på rull og tape.