Direktør

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kunst, kultur og skole

Organisasjon og forvaltning

Forskning og utvikling